Lehdistötiedote 18.9.2017

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2017: Finanssisektori vakaa, riskienhallinnan merkitys korostuu

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva ja vakuutussektorin vakavaraisuus hyvä.

Nordean hallituksen tekemä päätös suunnitelmasta muuttaa kotipaikka Suomeen merkitsee tasapuolisempia kilpailuolosuhteita pankkitoiminnalle Suomessa. Suunnitelman toteutuessa aiempaa suurempi osa Suomen pankkitoiminnasta tulisi yhdenmukaisen valvonnan ja sääntelyn piiriin.

Yhteinen eurooppalainen pankkisääntely jättää kuitenkin edelleen paljon tilaa eri valvojien tekemille kansallisille tulkinnoille. − Rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyden kannalta olisi suotavaa, että vakavaraisuusvaatimukset olisivat vertailukelpoisia maiden välillä, johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Pankkisektorin vakavaraisuus edelleen vahva – sektorin rakenne muuttunut kuluvan vuoden aikana merkittävästi

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli 20,1 % (31.12.2016: 22,1 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 30.6.2017 oli 22,6 % (31.12.2016: 24,6* %). Ydinvakavaraisuussuhdetta heikensi Nordea Pankki Suomi Oyj:n sivukonttoristuminen ja poistuminen Suomen pankkisektorin luvuista vuodenvaihteessa. Vertailukelpoinen ydinvakavaraisuussuhde heikkeni vain 0,2 prosenttiyksikköä. Omien varojen kasvu noin 700 milj. eurolla loivensi vakavaraisuussuhdelukujen heikkenemistä.

Pankkisektorin kannattavuus heikkeni hieman, mutta on edelleen hyvä. Liiketoiminnan kehittämishankkeet rasittivat tulosta, mutta arvopaperisidonnaiset palkkiotuotot sekä kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot puolestaan tukivat tulosta.

Osakemarkkinoiden positiivinen vire siivitti työeläkelaitosten sijoitustuoton yli tuottovaateen

Työeläkelaitosten sijoitustuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,2 % eli selvästi yli tuottovaateen. Tästä johtuen vakavaraisuus vahvistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Työeläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli toisen vuosineljänneksen lopussa 130,4 %.

Korkotason nousu vahvisti henki- ja vakuutusvahinkoyhtiöiden vakavaraisuutta

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui, vaikka sijoitustoiminnan tuotot jäivät hieman viime vuoden vastaavasta hetkestä. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 213 % ja vahinkovakuutussektorin 226 %.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Jyri Helenius, apulaisjohtaja
  • Samu Kurri, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Artikkelit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2017 (katso raportit julkaisuarkisto Heldasta)

Katso myös

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

* luku on korjattu jälkikäteen