Lehdistötiedote 8.3.2017

Toimintakertomus 2016: Finanssisektori vakaa, huolta kotitalouksien velkataakasta ja sijoitusneuvonnan asianmukaisuudesta

Suomen finanssisektorin tila on säilynyt vakaana pitkästä matalasuhdanteesta huolimatta. Makrovakauden näkökulmasta riskejä kuitenkin kasvattaa kotitalouksien velkataakan kasvu. Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti asiasta syksyllä. Velkaantuneisuuden kasvua on pyritty hillitsemään mm. heinäkuun 2016 alussa voimaan tulleella lainakattosääntelyllä. −Raportointi osoittaa, että kaikki pankit eivät ole noudattaneet tätä sääntelyä. Lisäksi jotkut pankit ovat kiertäneet sääntelyä tarjoamalla kulutusluottoa asuntoluoton päälle, johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Valvojan tulee pystyä ehkäisemään asuntolainamarkkinoiden ylilyöntejä. Tästä syystä onkin varmistettava, että Finanssivalvonnan käytössä olevat makrovakaustyökalut ovat riittävät, Tuominen toteaa.

Sijoitusneuvonnassa myös kyseenalaisia toimintatapoja

Finanssivalvonnan tekemässä, mm. pankkien sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin, että sijoitusneuvojat eivät aina olleet selvittäneet iäkkään asiakkaan sijoituskokemusta, vaan olivat neuvoneet sijoittamaan tuotteisiin, jotka eivät sopineet asiakkaan riskiprofiiliin, ja antoivat neuvoja, joiden ensisijainen tavoite näytti olevan omien tuotteiden myynti.

− Asiakkaan edun tulee olla etusijalla, eturistiriitoja tulee välttää ja asiakkaan on voitava luottaa sijoitusneuvontaan, Anneli Tuominen muistuttaa.

Finanssivalvonta sanktioi laiminlyönneistä neljää yhtiötä. Tästä julkaistiin erillinen lehdistötiedote aiemmin tänään.

Lisätietoja

Anneli Tuominen, johtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Katso myös