Verkkouutinen 9.8.2023 – 10/2023

Oikeuskanslerin selvitys: Finanssivalvonnan suorittama työttömyyskassojen valvonta oli ollut poikkeusoloissa ajantasaista ja riittävää sekä vakavan tilanteen edellyttämää

Apulaisoikeuskansleri tutki omana aloitteenaan Finanssivalvonnan varautumisen työttömyyskassojen ruuhkautumiseen Covid-19-pandemian ja poikkeusolojen aikana sekä toimenpiteet perusoikeuksien ja hyvän hallinnon turvaamiseksi.

Selvitysten perusteella sekä työttömyyskassat että Finanssivalvonta olivat vastanneet ennakoimattomaan tilanteeseen muuttamalla toimintatapojaan viipymättä. Finanssivalvonnan suorittama työttömyyskassojen valvonta oli ollut poikkeusoloissa ajantasaista ja riittävää sekä vakavan tilanteen edellyttämää.

Katso myös

Valtioneuvoston oikeuskansleri: Työttömyyskassojen ruuhkautuminen ja Covid-19-pandemia