Verkkouutinen 16.11.2022 – 15/2022

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastollinen tutkimus 2017–2021: Vakuutustoiminnan vahva tuloskehitys jatkui vuonna 2021

Vuonna 2021 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 563,0 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 563,3 miljoonaa euroa. Maksutulo laski 0,1 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Markkina pysyi keskittyneenä. Neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista pysyi noin 94 prosentissa, kun toimintaa harjoitti kymmenen vakuutusyhtiötä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavista yhtiöistä kahdeksan oli suomalaisia vakuutusyhtiötä ja kaksi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä.

Vuonna 2021 toteutunut tulos oli selvästi yli keskimääräisen tason. Tulos 238 miljoonaa euroa oli noin 42 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin, kun viiden vuoden keskimääräinen suhde on noin 23 prosenttia. Tuloksen taustalla oli edelleen parantunut vakuutustekninen tulos, joka oli 80 miljoonaa euroa. Vakuutusteknistä tulosta tukivat koronapandemian yhteiskunnalliset vaikutukset, mutta myös vastuuvelan laskuperustemuutosten tulosta heikentävien vaikutusten vähentyminen. Laskuperustemuutoksista puhdistettu vakuutustekninen tulos pysyi vahvana ja oli käytännössä sama kuin vuonna 2020, eli 98 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminta tuotti puolestaan keskimääräisen 158 miljoonan euron tuloksen. Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa on kuitenkin ollut suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastollinen tutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Tutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Iiro Marttila, matemaatikko, puhelin 09 183 5482 tai iiro.marttila(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet