Verkkouutinen 22.2.2021 – 3/2021

Wiseling Oy:llä ei ole Finanssivalvonnan lupaa sijoituspalveluiden tarjoamiseen

Finanssivalvonta on vastaanottanut poikkeuksellisen paljon Wiseling Oy:n (y-3138760-7) toimintaa koskevia tiedusteluja, joista useimmat ovat kohdistuneet yhtiön tarjoamiin palveluihin, toiminnan luotettavuuteen ja toimilupaan. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiö tarjoaa lain vastaisesti sijoituspalveluja rahoitusvälinein ilman Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa. 

Sellaisten sijoituspalveluiden tarjoaminen, joiden kautta asiakas voi sijoittaa eri tyyppisiin rahoitusvälineisiin, edellyttää aina Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa, jota Wiseling Oy:llä ei ole. Yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin tai yritys -ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ-rekisteriin) eivät korvaa tätä toimilupaa eivätkä oikeuta tarjoamaan näitä palveluita. Yhtiöllä ei myöskään ole toimintaa rekistereihin kirjatussa osoitteessa Suomessa.

Finanssivalvonta kehottaa olemaan varovainen ja välttämään kyseisen yhtiön tarjoamia rahoituspalveluja. Jos asiakas on kärsinyt taloudellisia menetyksiä yhtiön toimintaan liittyen, Finanssivalvonta kehottaa kääntymään asiassa paikallisen poliisin puoleen.

Katso myös