Varoituslistat ja luvattomat palveluntarjoajat

Finanssivalvonnan tavoitteena on edistää markkinoiden tiedonsaantia ja yleisön mahdollisuuksia itse arvioida rahoituspalvelujen sisältöä ja riskiä. Asiakkaan ja sijoittajan suojan kannalta on tärkeää, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä.

On tärkeää tunnistaa petokseen tai huijaukseen viittaavat merkit, vaikka yritys ei olisikaan Finanssivalvonnan varoituslistoilla. Poliisin sivulta voit lukea tarkemmin erilaisista petosrikoksista.