Verkkouutinen 16.3.2021 – 4/2021

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2020: Koronapandemia muutti vuoden kulkua

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti myös Finanssivalvonnan toimintaan. Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena Finanssivalvonta priorisoi uudelleen vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviään. Finanssivalvonta reagoi koronapandemiaan myös nopeasti henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä viranomaistoiminnan jatkuvuutta varmistavilla toimenpiteillä.

Toiminnan uudelleenpriorisoinnilla mahdollistettiin valvottavien ja Finanssivalvonnan keskittyminen koronapandemian aiheuttamien muutosten ja riskien analysointiin sekä niihin liittyviin toimenpiteisiin: Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja likviditeettitilannetta sekä toimintavalmiutta valvottiin tehostetusti. Työttömyyskassoissa erityisseurannassa olivat käsittelyajat ja maksuvalmius. Toimiluvallisten maksulaitosten taloudellinen tilanne otettiin aiempaa tarkempaan seurantaan. Pääomamarkkinoiden toimintaympäristön seurantaa tiivistettiin ja listayhtiöiden tiedottamista ja raportointia arvioitiin systemaattisesti. Valvontayhteistyötä ja tietojenvaihtoa tiivistettiin kansainvälisten sekä kansallisten viranomaisten kesken.

Kertomusvuoden keväällä Finanssivalvonta keskeytti suuren osan tarkastustoiminnasta ja jatkoi osaa tarkastuksia virtuaalisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Syksyllä tarkastusten määrä oli jälleen lähes normaali.

Kerromme vuoden 2020 toimintakertomuksessa tarkemmin näistä toimintaympäristön muutoksista ja valvonnasta poikkeuksellisena vuonna.

Toimintakertomuksen osana julkaistaan myös mm. johtajan katsaus sekä teema-artikkelit

  • Nopeilla päätöksillä tuettiin pankkien joustavaa toimintaa poikkeustilanteessa.
  • Työttömyyskassat selvisivät koronapandemiasta hakemusmäärien ja etuusmenojen ennätysjyrkästä kasvusta huolimatta.
  • Riskiperusteisuus on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kulmakivi.
  • Digitaalinen rahoitus valtaa alaa – Euroopan komission strategia vauhdittaa kehitystä.
  • Epäilyt markkinoiden manipuloinnista ja sisäpiiritiedon väärinkäytöstä havaitaan ja selvitetään yhä tehokkaammin

Toimintakertomus julkaistiin verkkosivustona ja se julkaistaan myöhemmin kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja antaa

Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Lue kertomukset