Verkkouutinen 19.2.2020 – 4/2020

Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen asiantuntemukselle kasvava tarve

Finanssivalvonnan (Fiva) sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tänään julkistaman tarkastusvaliokuntakyselyn tulosten mukaan jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö ja taloudellinen ympäristö tekevät tarkastusvaliokuntatyöskentelystä yhä haastavampaa työmäärän ja ajanhallinnan näkökulmasta.  Tarkastusvaliokunnan aiempaa keskeisempi rooli ja tilinpäätösraportoinnin monimutkaistuminen edellyttävät vahvaa taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen osaamista.

Kyselyn tulosten perusteella Fiva ja PRH haluavat kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on tukea hallituksen päätöksentekoa ja tehokasta työskentelyä
  • Tarkastusvaliokunnan asiantuntemukselle ja riippumattomuudelle on kasvava tarve
  • Tehokkailla tarkastusvaliokunnilla on selkeästi määritellyt toimintaperiaatteet
  • Tarkastusvaliokunnilla on keskeinen rooli tilintarkastajan valinnassa
  • Tarkastusvaliokuntien tulisi säännöllisesti seurata tilintarkastuksen suorittamista ja tilintarkastajan riippumattomuutta
  • Tilintarkastuksen laadun mittarit toimivat tarkastusvaliokuntien apuna tilintarkastajan valinnassa ja valvonnassa
  • Tarkastusvaliokunnilla on tärkeä taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen myötävaikuttava rooli.

EU:n tilintarkastusuudistus vahvisti tarkastusvaliokuntien roolia, ja monet aiemmin parhaina käytänteinä pidetyt toimintatavat ovat nyt lainsäädäntöä. Euroopan komissio kannustaa valvontaviranomaisia vuoropuheluun tarkastusvaliokuntien kanssa. Vuoropuhelun odotetaan edistävän uusien velvollisuuksien ja tarkastusvaliokuntien aiempaa keskeisemmän roolin tiedostamista. Tästä syystä myös EU:n tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin (CEAOB) laati EU:n tasoisen tarkastusvaliokuntakyselyn, jonka tavoitteena on auttaa viranomaisia ymmärtämään entistä paremmin tarkastusvaliokuntien työskentelyä ja haasteita.

Fiva ja PRH toteuttivat yhdessä CEAOB:n tarkastusvaliokuntakyselyn vuonna 2019. Fiva on tarkastusvaliokuntien toiminnan arvioinnista ja seurannasta vastaava toimivaltainen viranomainen, ja PRH puolestaan vastaa tilintarkastusalan markkinaseurannasta. Kysely osoitettiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt) tarkastusvaliokunnille sekä tarkastusvaliokuntien tehtäviä hoitaville hallituksille. Raportissa esitetään yhteenveto ja analyysit 122 vastauksesta.

Lisätietoja antavat

  • Finanssivalvonta: Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)fiva.fi tai puh. 0400 606 734
  • Patentti- ja rekisterihallitus: Riikka Harjula, johtaja, riikka.harjula(at)prh.fi tai 050 525 8076

Liite

Raportti tarkastusvaliokuntakyselystä – helmikuu 2020 (pdf, englanniksi)

Katso myös