Verkkouutinen 1.6.2020 – 10/2020

Finanssivalvonta julkaisi laajan Markkinat-tiedotteen tukemaan toimijoita poikkeuksellisena aikana

Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta.

Numerossa 1/2020 kerromme näistä asioista

 • ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa
 • Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet
 • Ajankohtaista esitesääntelystä
 • ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen
 • ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta
 • Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa
 • Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa
 • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019
 • ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta
 • Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun
 • Ajankohtaista ESMAsta

Markkinat-tiedote 1/2020 

Lisätietoja Markkinat-tiedotteesta antaa

Pääomamarkkinoiden valvonta, puhelin +358 9 183 5577