Verkkouutinen 19.6.2018 – 5/2018

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2016: kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan yhtiöiden lisäetujen jakopolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöiden säästö- ja eläkevakuutuksilleen myöntämät asiakashyvitykset ovat kuluneiden yhdeksän vuoden aikana laskeneet vähitellen. Kuitenkin vakuutusten kokonaistuotot ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Selvityksessä on kiinnitetty huomiota seuraaviin asioihin:

  • Kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita. 
  • Yhtiöt olivat ottaneet huomioon kohtuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisuuden asiakkaidensa erilaisten vakuutusten kesken.
  • Yhtiöiden kohtuusperiaatteesta ja sen toteutumista antama informaation laatu vaihteli.
  • Ylijäämän jakautumista vakuutuksenottajien ja omistajien kesken ei juuri ole käsitelty yhtiöiden omissa kohtuusperiaateselvityksissä, vaikka sitä vuonna 2008 vakuutusyhtiölakia uudistettaessa lain perusteluissa edellytettiin.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 09 183 5517 tai jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet