Verkkouutinen 20.12.2018 – 14/2018

Finanssivalvonnan johtokunnan uusi makrovakausstrategia selkeyttää johtokunnan tavoitteita työssä makrovakauden edistämiseksi

Finanssivalvonnan johtokunta on hyväksynyt makrovakausstrategian, joka palvelee johtokunnan työtä kansallisen makrovakauspolitiikan päätöksentekijänä sekä auttaa sidosryhmiä ymmärtämään ja arvioimaan päätöksiä aiempaa paremmin.

Makrovakauspolitiikan päätavoitteena on pienentää finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä sekä niiden haitallisia vaikutuksia reaalitalouteen ja siten edistää talouden pitkän aikavälin kasvua. Strategiassa määritellään tavoitteet, viranomaisvastuut ja toimenpiteet, joilla makrovakauden päätavoite voidaan saavuttaa. Finanssivalvonnan johtokunta arvioi harjoittamansa politiikan onnistumista, käytettävissä olevien välineiden tehokkuutta ja strategian ajantasaisuutta vuosittain.

Lisätietoja antaa

  • Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Liite