Verkkouutinen 4.2.2016 – 4/2016

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2005–2014: Vakuutusliikkeen tulos ja kannattavuus heikkenivät edellisvuoteen verrattuna

Vuonna 2014 vakuutusliikkeen hinnoittelunäkökulmasta laskettu tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Tulosta huononsivat sekä maksutuoton lasku että nettovastuuvelalle kohdistetun riskittömän tuoton alhainen taso, joka puolestaan johtui matalasta korkotasosta.

Kannattavuusmielessä vuosi oli lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen osalta edellisvuotta selkeästi huonompi. Vuoden 2014 aikana tehdyt laskuperustemuutokset olivat merkittävin syy tuloksen heikkenemiseen. Vakuutusliikkeen tulos suhteessa vakuutusmaksuihin oli 9 prosenttia, kun vastaava kymmenen vuoden keskiarvo oli 14 prosenttia.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutustoimintaan sitoutuneelle pääomalle saatiin 13 prosentin tuotto kun se vuonna 2013 oli 24 prosenttia.

Vuonna 2014 lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti 11 suomalaista vakuutusyhtiötä. Neljän suurimman vakuutusyhtiön osuus markkinoista oli 89 prosenttia.

Vuotuinen selvitys sisältää vakuutuslajitietojen lisäksi yhtiökohtaisia laskelmia

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta. Selvityksessä julkaistaan koko vakuutuslajin tietojen lisäksi myös yhtiökohtaisia laskelmia. Selvityksessä esitetään tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä.

Selvitystä ei julkaista enää kokonaisuudessaan ruotsiksi. Ruotsinkielinen yhteenveto sisältyy suomenkieliseen analyysiosioon sivuilla 2–3.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533

Liitteet