Verkkouutinen 15.6.2016 – 7/2016

Listayhtiöiden johdon lähipiirin ilmoitusvelvollisuudessa epäselvyyksiä, Fiva odottaa tilanteen selkiytymistä

Heinäkuun alusta tulevat voimaan EU:n säännökset listayhtiöiden johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin ilmoitusvelvollisuudesta liiketoimistaan listayhtiön rahoitusvälineillä (ns. MAR).Keskustelua ovat herättäneet muutokset johtohenkilöiden lähipiirin käsitteeseen ja lähipiirin ilmoitusvelvollisuuteen. Asia on kuitenkin vielä eri kieliversioiden osalta osin epäselvä ja arvioitavana. Finanssivalvonta ottaa tämän tilanteen huomioon valvontatyössään.

Suomenkielisen säännöstekstin mukaan johtohenkilön lähipiiriyhteisön liiketoimet listayhtiön rahoitusvälineillä tulisi jatkossa ilmoittaa ja ilmoitusvelvollisuus olisi lähipiiriyhteisöllä. Esimerkiksi siis yhteisöt, joiden hallitukseen kuuluu listayhtiöiden johtohenkilöitä, joutuisivat ilmoittamaan kyseisten listayhtiöiden rahoitusvälineillä tekemänsä kaupat näille listayhtiöille ja listayhtiöt julkistaisivat ne pörssitiedotteina.

Onko johtohenkilöllä todellista roolia, tuleeko "turhia" ilmoituksia?

Ilmoitusvelvollisuus on herättänyt keskustelua useammastakin näkökulmasta. Ensinnäkin on tuotu esille se, että johtohenkilöllä ei välttämättä ole mitään roolia lähipiiriyhteisönsä yksittäisten sijoitusten tekemisessä. Johtohenkilöllä ei myöskään välttämättä ole omistuksellista tai muuta taloudellista kytkentää lähipiiriyhteisöön toisin kuin on tilanne esimerkiksi johtohenkilön omien määräysvaltayhteisöjen osalta. On myös esitetty, että mitä merkittävämpää ja aktiivisempaa lähipiiriyhteisön sijoitustoiminta on, sitä enemmän sisäpiiri-ilmoitusten keskeisten tavoitteiden kannalta kyseenalaisia ilmoituksia tulisi. Lisäksi tällaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen olisi merkittävä järjestelmäkysymys ainakin osalle potentiaalisista lähipiiriyhteisöistä.

Oman lisänsä keskusteluun on tuonut se, että EU-säännöksen eri kieliversioissa on lähipiiriyhteisön määritelmän osalta eroja, jotka mahdollistavat toisistaan poikkeavien tulkintojen tekemisen eri jäsenvaltioissa. Kieliversioissa olevat erot ovat parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin arvioitavina niin sanotussa korjausmenettelyssä.

Fiva ottaa aikalisän

Finanssivalvonta ei valvojana edellytä ennen korjausmenettelyn tuloksen selkiytymistä sellaisten lähipiiriyhteisöjen liiketoimien ilmoittamista, joissa johtohenkilöllä ei ole omistuksellista yhteyttä tai joiden taloudelliset edut eivät ole merkittävissä määrin samat kuin johtohenkilön taloudelliset edut. Finanssivalvonta ei myöskään ennen edellä mainittua tilanteen selkiytymistä edellytä ryhtymistä konkreettisiin ja mahdollisesti tarpeettomiin järjestelmähankkeisiin. Järjestelmähankkeiden toteuttamisen vaatimasta ajasta johtuen tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka jatkossa päädyttäisiinkin lähipiiriyhteisöjen liiketoimien ilmoittamisvelvollisuuteen, näiden liiketoimien ilmoittamista ei välttämättä pystytä aloittamaan edes heti tilanteen selkiydyttyä. Suunnitelmia tällaisen lopputuleman varalle on toki hyvä tehdä valmiiksi.

Lisätietoja antavat

  • Jarmo Parkkonen, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5255
  • Pia Ovaska, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5296