Verkkouutinen 12.3.2015 – 4/2015

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2013: Yhtiöiden myöntämät asiakashyvitykset ovat pysyneet melko vakaina viime vuosina

​Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan kohtuusperiaate on henkivakuutusyhtiöissä toteutunut melko hyvin, joskin yhtiöiden asiakashyvityspolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöt ovat noudattaneet lisäetujen jakoperiaatteita vuonna 2013. Myös jatkuvuusperiaate on toteutunut tarkasteluajanjaksolla.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Sama vaatimus ei koske osinkoja ja takuupääoman korkoja. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 010 831 5517

Liite