Verkkouutinen 2.7.2015 – 7/2015

EU:n komissio arvioi tilinpäätösasetuksen tavoitteet saavutetuiksi

Komissio järjesti syksyllä 2014 eri IFRS-tilinpäätössääntelyn sidosryhmien julkisen kuulemisen IAS-asetuksen 1) vaikuttavuudesta. IAS-asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa pörssiyhtiöiden taloudellista raportointia varmistamalla niiden tilinpäätösten avoimuus ja vertailukelpoisuus EU:n pääomamarkkinoiden tehostamiseksi.

Kun komissio arvioi kuulemisestaan saamaansa palautetta, se otti huomioon myös komission aloitteesta laaditun ns. Maystadtin raportin, joka sisälsi ehdotuksia IFRS-standardien hyväksymisprosessin kehittämiseksi Euroopassa. Hyväksymisprosessin kehittämisen tavoitteena on Euroopan vaikutusvallan vahvistaminen IFRS-standardien laadinnassa. Arvioinnista komissio julkisti 18.6.2015 kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komission mukaan arvioinnin keskeiset havainnot osoittavat, että IAS-asetuksen tavoitteet on saavutettu. Myös komissiota standardien hyväksymisprosessissa avustavan EFRAGin 2) hallintoa uudistettiin Maystadtin ehdotuksen mukaisesti.

Komissio yksilöi johtopäätöksissään useita käytännön toimia IAS-asetuksen soveltamisen edelleen parantamiseksi. Koska asetuksen vaikuttavuus ja tehokkuus riippuvat standardien laadusta, niitä on arvioitava asianmukaisesti niiden kehittämisen ja hyväksynnän aikana. Komission mukaan olisi erityisesti tarkasteltava IAS-asetuksen ja EU:n muun lainsäädännön välistä vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Komissio aikoo esittää IFRS-standardien hyväksymisprosessissa neuvontapyynnöt EGFRAGille siten, että ne sisältävät Euroopan yleisen edun kannalta erityiset huolenaiheet. EFRAGin tulisi käsitellä yksilöidyt huolenaiheet valmistellessaan teknistä neuvoa hyväksymisestä. Lisäksi komissio kannustaa jäsenvaltiota soveltamaan ESMAn antamaa valvontaa käsittelevän ohjeen käyttöä Euroopan IFRS-tilinpäätösvalvonnassa.

Komission kertomus
IAS-asetuksen arviointi
Maystadtin raportti (12.11.2013)

Lisätietoja antaa

Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355

1) International Accounting Standards
2) European Financial Reporting Advisory Group: EFRAG on komissiota standardien hyväksymisessä avustava yksityisoikeudellinen elin, joka koostuu tilinpäätöksen laatijoista, tilintarkastajista ja kansallisista sääntelyviranomaisista.