Verkkouutinen 8.7.2015 – 8/2015

ESMAlta ohje listayhtiöiden taloudellisen raportoinnin tunnuslukuihin

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkisti 30.6.2015 listayhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa esitettäviä johdettuja tunnuslukuja 1) (ei-IFRS tunnuslukuja) koskevan ohjeen. Ohjeen tavoitteena on kannustaa eurooppalaisia liikkeeseenlaskijoita antamaan taloudellisesta tuloksellisuudestaan läpinäkyvää, tasapuolista ja vertailukelpoista informaatiota.

Esimerkkejä tavanomaisimmista johdetuista tunnusluvuista ovat EBIT (tulos ennen korkoja ja veroja) ja EBITDA (tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja), vapaa kassavirta tai nettovelkaisuus.

Ohje sisältää tällaisten tunnuslukujen esittämistä koskevat periaatteet, joita liikkeeseenlaskijoiden tulisi noudattaa. Periaatteet sisältävät ohjeita tunnuslukujen määrittämisestä, nimeämisestä, siltalaskelmista, vertailukelpoisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Yksi muutoksista suomalaisyhtiöiden käytäntöön on se, että jatkossa tunnuslukujen käyttöä tulee selostaa.

Ohje tulee voimaan 3.7.2016. Sitä sovelletaan liikkeeseenlaskijan julkistamiin säänneltyihin tietoihin, kuten toimintakertomukseen, osavuosikatsaukseen ja pörssitiedotteisiin sekä esitteisiin. Finanssivalvonta arvioi parhaillaan ESMAn ohjeen vaikutuksia Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin. Finanssivalvonnan tulee ilmoittaa ESMAlle kahden kuukauden kuluessa ohjeen käännösten julkaisemisesta, aikooko se noudattaa ohjetta.

Lisätietoja antaa

Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355 tai 050 521 7285

Liite

ESMAn ohje (englanniksi)

1) Alternative Performance Measures