Verkkouutinen 28.7.2014 – 11/2014

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2012: Yhtiöiden verkossa julkaisema informaatio pääosin hyvällä tasolla

Henkivakuutusyhtiöiden verkkosivuilla julkaistu informaatio henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteista on pääosin hyvällä tasolla vuoden 2012 selvityksen perusteella.

Kohtuusperiaatteista annettu informaatio oli kuitenkin heikentynyt joidenkin yhtiöiden kohdalla verkkosivujen uusinnan yhteydessä. Finanssivalvonta on puuttunut tilanteeseen, ja verkkosivujen tietoja on selkiinnytetty näiltä osin. Kaiken kaikkiaan henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteesta annettu informaatio on parantunut Finanssivalvonnan selvitystyön vuoksi. Edelliset selvitykset on tehty vuosista 2008–2011.

Selvityksen mukaan kohtuusperiaate on henkivakuutusyhtiöissä toteutunut hyvin ja yhtiöt ovat noudattaneet lisäetujen jakoperiaatteita vuonna 2012. Myös jatkuvuusperiaate on toteutunut tarkasteluajanjaksolla.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Sama vaatimus ei koske osinkoja ja takuupääoman korkoja. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 010 831 5517

Liite

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2012