Verkkouutinen 30.12.2013 – 18/2013

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003–2012: kannattavuus ja tuotot erittäin hyvät

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen taso on hinnoittelunäkökulmasta ollut vuosina 2003–2012 turvaava. Maksutulo vuonna 2012 oli 790 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi noin neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutusliikkeen tasoitettu tulos suhteessa maksutuloon oli 13 prosenttia vuonna 2012, kun se vuosina 2003–2012 oli keskimäärin yhdeksän prosenttia.

Liikennevakuutuksen toteutunut tulos vuonna 2012 oli tarkastelujakson paras, 36 prosenttia suhteessa maksutuloon. Yhtiökohtaisesti tuloksissa oli kuitenkin huomattavia eroja. Koko tarkastelujaksolla tulosprosentti oli keskimäärin kymmenen, joten vakuutusliike on ollut vakuutusyhtiöille keskimäärin kannattavaa. Vakuutustoimintaan sitoutuneelle pääomalle saatu tuotto oli tarkastelujaksolla keskimäärin 19 prosenttia.

Liikennevakuutuksen yhdistetyissä kulusuhteissa on asiakasryhmittäisiä eroja: luvanvaraisen liikenteen liikennevakuutusmaksut ovat olleet kustannuksiinsa nähden keskimäärin halvimpia ja vastaavasti yksityishenkilöiden vakuutusten maksut kalleimpia.

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Myös liikennevakuutuksesta korvattavat vahingot ja niistä maksettavat korvaukset määritellään lainsäädännössä. Edellä mainituista syistä on tärkeää, että liikennevakuutusmaksut lasketaan siten, että ne turvaavat vakuutetut edut, mutta ovat kuitenkin kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Finanssivalvonnan julkaisemassa selvityksessä arvioidaan liikennevakuutusmaksujen turvaavuutta ja kohtuullisuutta.

Selvitys perustuu vuosilta 2003–2012 kerättyyn aineistoon, ja siinä esitetään vakuutusmaksuja ja tulosta koskevia laskelmia, kaavioita ja taulukoita. Tulostietoja esitetään sekä yhteenlasketuista tiedoista että vakuutusyhtiöittäin.

Lisätietoja antavat

  • johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533, ja
  • matemaatikko Tuuli Wiio, puhelin 010 831 5534.

Liite

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003–2012