Verkkouutinen 2.9.2013 – 8/2013

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003–2012: kannattavuus ja tuotot erittäin hyvät

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulosta on arvioitu selvityksessä kolmesta näkökulmasta: hinnoittelun, liikkeen kannattavuuden ja sitoutuneelle pääomalle saadun tuoton kannalta.

Hinnoittelunäkökulmasta laskettu vakuutusliikkeen tasoitettu tulos heikkeni edellisvuodesta jonkin verran. Syitä tähän olivat edellisvuotta alhaisempi korkotaso ja siitä johtuva nettovastuuvelalle kohdistuva alhainen riskitön tuotto. Vuonna 2012 tulos suhteutettuna maksutuloon oli 12 % eli hieman alle koko tarkastelujakson keskiarvon (13 %). Maksutasoa voidaan pitää turvaavana.

Kannattavuusmielessä vuosi 2012 oli tarkastelujakson paras: korkeat käypäarvoiset tuotot ja kohonneet maksut tekivät vakuutusliikkeestä kannattavaa. Vakuutusliikkeen tulos suhteessa vakuutusmaksuihin oli 38 %, kun vastaava kymmenen vuoden keskiarvo oli noin 10 %.

Myös lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen sitoutuneen pääoman tuotto oli erittäin korkea. Vuoden 2012 tuotto oli 39 %, ja koko kymmenen vuoden tarkastelujakson keskiarvo oli 15 %.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo kasvoi 6 % edellisvuodesta. Maksutulo ennen luottotappioiden vähentämistä oli vuonna 2012 noin 621 miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti 12 suomalaista vakuutusyhtiötä sekä yksi muussa Eta-valtiossa sijaitsevan vakuutusyhtiön sivuliike. Markkinat olivat kuitenkin varsin keskittyneet, sillä neljän suurimman vakuutusyhtiön osuus markkinoista oli noin 84 %.

Finanssivalvonnan vuosittainen selvitys

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta. Selvityksessä julkaistaan koko vakuutuslajin tietojen lisäksi myös yhtiökohtaisia laskelmia. Selvityksessä esitetään tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä.

Selvitystä täydentävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot sekä erillinen Excel-taulukko, jossa on yhteenveto suomalaisilta yhtiöiltä kerätyistä tiedoista.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533.

Liitteet