Valvottavatiedote 21.5.2024 – 34/2024

Korkein hallinto-oikeus: Myös muut kuin taloudelliset rikokset olivat peruste vakuutusedustajarekisteriin merkitsemisen hylkäämiselle

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO:2024:50katsonut, että Finanssivalvonta on voinut hylätä osakeyhtiön hakemuksen vakuutusedustajarekisteriin merkitsemisestä. Yhtiön omistaja ja johtoon kuuluva henkilö oli tuomittu laissa asetetun viiden vuoden sisällä ehdolliseen vankeusrangaistukseen pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Finanssivalvonta kehottaa vakuutusyhtiöitä huomioimaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun vaikutukset yhtiön asiamiesten hyvämaineisuuteen liittyvien materiaalien ja prosessien päivittämisessä. Asiamiesmiehet toimivat vakuutuksen antajan lukuun ja vastuulla (laki vakuutusten tarjoamisesta 5§). Vakuutusyhtiöiden on edellä mainitun vastuun perusteella arvioitava asiamiestensä hyvämaineisuuteen liittyviä seikkoja sekä asiamiessopimuksia laadittaessa että asiamiessuhteen aikana.  

Lisäksi Finanssivalvonta muistuttaa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 14 §:n mukaiseen velvoitteesta viipymättä ilmoittaa vakuutusedustajarekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista, liiketoiminnan lopettamisesta sekä siitä, jos jokin rekisteröinnin edellytyksistä ei täyty.

Finanssivalvonta on aiemmin tehnyt vakuutusasiamiesten hyvämaineisuuteen liittyvän teema-arvion.

Lisätietoja antaa

Suvi Paloposki-Sainio, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5445  

Liite

Teema-arvio: Vakuutusyhtiöiden on osaltaan varmistuttava asiamiestensä hyvämaineisuudesta