Valvottavatiedote 9.3.2023 – 15/2023

Teema-arvio: Vakuutusyhtiöiden on osaltaan varmistuttava asiamiestensä hyvämaineisuudesta

Finanssivalvonta toteutti syksyllä 2022 teema-arvion, jossa tarkasteltiin vakuutusyhtiöiden lukuun ja vastuulla toimivien asiamiesten ammattipätevyyteen ja hyvämaineisuuteen liittyvien vaatimusten huomioimista ja menettelytapoja.

Teema-arvion kohteena olivat vahinkovakuutusyhtiöt, joiden liiketoimintamallissa asiamiehet ovat merkittävässä roolissa. Teema-arvion tavoitteena oli selvittää, kuinka vakuutusyhtiöt täyttävät sääntelyn edellyttämät velvollisuudet asiamiestensä kouluttamisessa, kuinka ne ovat huomioineet hyvämaineisuusvaatimukset sekä millä keinoilla ne pyrkivät valvomaan niiden toteutumista.

Teema-arvion havainnot

  • Yhtiöiden asiamiesten ammattipätevyyskoulutus vastaa sääntelyn vaatimuksia.
  • Lakisääteisen vakuutusedustajarekisterijärjestelmän käyttöön liittyvässä osaamisessa ja asiamiesten ohjeistamisessa on kehitettävää. Tähän osaamisalueeseen kuuluu asiamiehen velvollisuus ilmoittaa itse viipymättä Finanssivalvonnalle rekisteritietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta.
  • Hyvämaineisuuden valvonta on joissain yhtiöissä ulkoistettu kokonaan Finanssivalvonnalle.
  • Lisäksi havaittiin tarve yhtiöiden käytössä olevien hyvämaineisuuslomakkeiden päivittämiselle tai niiden käyttöön ottamiselle sekä sellaisten muiden hyvien käytänteiden soveltamiselle, joiden avulla vakuutusyhtiöt pystyvät itse paremmin huomioimaan asiamiehiään koskevat hyvämaineisuusasiat ja huolehtimaan omasta osuudestaan velvoitteidensa toteutumiseksi.

Koulutustilaisuus yhtiöille teema-arvion perusteella

Finanssivalvonta järjestää keväällä 2023 koulutustilaisuuden, joka on tarkoitettu vakuutusyhtiöiden asiamiesyhteyshenkilöille ja asiamiestoiminnasta vastaaville sekä asiamiehiä opastaville ja kouluttaville henkilöille. Tilaisuudesta lähetetään yhtiöille tietoa maaliskuun aikana. Teema-arvion perusteella kevään 2023 aikana tehdään lisäksi joitakin kohdistettuja selvityspyyntöjä ja annetaan tarvittaessa yhtiöiden yhteyshenkilöille yksityiskohtaista koulutusta vakuutusedustajarekisterijärjestelmästä.

Lisätietoja antaa

Maarit Lensu, valvoja, puhelin 09 183 5558 tai maarit.lensu(at)finanssivalvonta.fi