Valvottavatiedote 20.10.2023 – 56/2023

Rekisteröitymisvelvollisten vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnassa puutteita

Finanssivalvonta kohdisti rekisteröitymisvelvollisille vaihtoehtorahastojen hoitajille kyselyn loppuvuodesta 2022. Kysely oli osa Finanssivalvonnan jatkuvaa valvontaa ja koski sellaisia osa-alueita, joita muu säännöllinen raportointi Finanssivalvonnalle ei kata. Kyselyllä Finanssivalvonnan tavoitteena oli kartoittaa rekisteröityneiden vaihtoehtorahastojen hoitajien ja niiden hoitamien rahastojen toimintaa sekä toimijoiden ymmärrystä sääntelyn asettamista vaatimuksista.

Kyselyn vastausten perusteella Finanssivalvonta on arvioinut rekisteröitymisvelvollisten vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnan laatua. Kyselyyn vastasivat kaikki kyselyn hetkellä Finanssivalvonnan rekisteriin merkityt rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat, yhteensä 91 yhtiötä. Finanssivalvonta on koonnut sääntelyn asettamat edellytykset ja Finanssivalvonnan näkemykset oheiseen raporttiin.

Finanssivalvonta on havainnut selvityksessään ja jatkuvan valvonnan yhteydessä, että rekisteröitymisvelvollisilla vaihtoehtorahastojen hoitajilla on useita puutteita toiminnassaan sekä sääntelyn tuntemisessa. Merkittävimpiä havaintoja ja puutteita ovat:

  • Rekisteröitymisvelvollisilla vaihtoehtorahastojen hoitajilla haasteita sijoittajien ammattimaisuuden arvioinnissa.
  • Vaihtoehtorahastoja on markkinoitu laajemmalle sijoittajajoukolle ilman Finanssivalvonnan lupaa.
  • Hoidettujen varojen määrän seuranta on puutteellista.
  • Rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat eivät asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti hoida velvollisuuttaan ilmoittaa johdossa ja omistajissa tapahtuneista muutoksista.
  • Rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat eivät raportoi oikea-aikaisesti säännöllistä AIFMD- ja RA (riskiarviokysely) -raportointia Finanssivalvonnalle.
  • Rekisteröitymisvelvollisilla vaihtoehtorahastojen hoitajilla on merkittäviä haasteita kestävän rahoituksen tiedonantovelvoitteiden noudattamisessa.

Finanssivalvonnan havainnot edellyttävät rekisteröitymisvelvollisilta vaihtoehtorahastojen hoitajilta toimenpiteitä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Finanssivalvonta edellyttää, että rekisteröityneet vaihtoehtorahastojen hoitajat huomioivat Finanssivalvonnan esiin nostamat havainnot ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin. Finanssivalvonta muistuttaa, että havaitut puutteet tulee ensin korjata ennen kuin nykyistä toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi (ml. uusien rahastojen perustaminen).

Lisätietoa antavat

Tiina Heinonen, vanhempi valvoja, tiina.heinonen(at)finanssivalvonta.fi tai puh. 09 183 5038

Heidi Tähtinen, valvoja, heidi.tahtinen(at)finanssivalvonta.fi tai puh. 09 183 5314

Liite

Selvitys rekisteröitymisvelvollisten vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta (pdf)