Valvottavatiedote 29.5.2023 – 35/2023

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 Luototussuhteen laskenta – soveltamisala koskee 1.7.2023 alkaen myös eräitä luotonantajia ja luotonvälittäjiä

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 Luototussuhteen laskenta. Muutokset liittyvät 1.7.2023 voimaan tulevaan lakiin eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (186/2023). Muutoksen myötä enimmäisluototussuhdesääntely koskee myös eräitä luotonantajia ja luotonvälittäjiä.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2023.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta