Valvottavatiedote 28.2.2023 – 12/2023

Finanssivalvonnan johtokunta jatkaa norjalaisten asunto- ja liikekiinteistöluottojen riskipainolattioiden soveltamista

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 27.2.2023 Norjan makrovakausviranomaisen (Finansdepartementet) asettamien, norjalaisten asunto- ja liikekiinteistöluottojen keskimääräisten riskipainojen alarajojen soveltamisen jatkamisesta Suomessa rekisteröityihin luottolaitoksiin EU:n vakavaraisuusasetuksen (575/2013) artiklan 458 kohdan 5 ja Finanssivalvonnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti. Alarajan suuruus on 20 prosenttia norjalaisten asuntoluottojen ja 35 prosenttia norjalaisten liikekiinteistöluottojen osalta. Alarajoja sovelletaan 27.2.2023 alkaen sellaisiin luottoriskin sisäisiä malleja soveltaviin luottolaitoksiin, joiden norjalaisten asuntoluottojen määrä ylittää 32,3 mrd. Norjan kruunua ja liikekiinteistöluottojen määrä 7,6 mrd. Norjan kruunua.

Riskipainolattioiden soveltamista suomalaisiin luottolaitoksiin on perusteltua jatkaa, koska perusteet soveltaa riskipainolattioita Norjan kiinteistömarkkinoilla ovat säilyneet ennallaan. Riskipainolattioiden soveltamisen jatkamisella ei arvioida tällä hetkellä olevan välittömiä vaikutuksia suomalaisten luottolaitosten pääomavaatimuksiin, koska voimassa olevat, luottoriskin sisäisiä malleja koskevat valvonnalliset rajoitteet ovat riskipainolattioita tiukempia. Riskipainolattioista voi kuitenkin tulla efektiivisiä, jos luottolaitosten luottoriskimalleja ja niitä koskevia rajoitteita muutetaan.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Liitteet

Johtokunnan päätös