Valvottavatiedote 23.12.2022 – 62/2022

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2021: kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan yhtiöiden lisäetujen jakopolitiikat vaihtelevat paljon. Yhtiöiden säästö- ja eläkevakuutuksilleen myöntämät asiakashyvitykset ovat kuluneiden neljäntoista vuoden aikana laskeneet vähitellen, vaikka vakuutusten kokonaistuotot ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Selvityksessä tehtiin seuraavat havainnot:

  • Kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui, ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita. Kuitenkin yhtiöiden tulisi arvioida myös tilanteita, joissa yksittäistapauksissa matala lisäetujen taso voi johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen vakuutetun kannalta.
  • Yhtiöt olivat ottaneet huomioon kohtuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisuuden asiakkaidensa erilaisten vakuutusten kesken.
  • Yhtiöiden kohtuusperiaatteesta ja sen toteutumisesta antaman informaation laatu vaihteli mutta oli yleisesti kuitenkin hyväksyttävällä tasolla.
  • Informaatiota ylijäämän jakautumisesta vakuutuksenottajien ja omistajien kesken ei ole annettu siten, että vakuutuksenottaja voisi arvioida ylijäämän jaon kohtuullisuutta.

Finanssimarkkinoiden muutoksen tulisi vaikuttaa vakuutettujen etujen näkökulmasta positiivisesti lisäetuihin

Finanssimarkkinat ovat olennaisesti muuttuneet selvitysvuoden 2021 tilanteesta. Vuosikymmenen matalien korkojen jälkeen markkinakorot ovat nousseet merkittävästi. Samaan aikaan sekä inflaatiovauhti on kasvanut että sijoitusten arvot ja tuotot ovat laskeneet. Tämä asettaa yhtiöt uusien haasteiden eteen.

Finanssivalvonta muistutti vakuutusyhtiöille kohdistetussa tilaisuudessa marraskuun lopussa, että yhtiöiden tulee antaa lupaamansa lisäedut, joiden markkinakorkojen kasvaessa tulee kasvaa. Jos yhtiöt ovat parempina vuosinaan maksaneet osinkoja emoyhtiöilleen, varoja tulee vastaavasti voida tilanteen muuttuessa palauttaa vakuutuksenottajille. Tämä tulee ottaa huomioon jo vuoden 2022 lisäeduista päätettäessä.

Ylijäämän jaon kohtuullisuutta tulee tarkastella myös vakuutuksenottajien ja omistajien välillä. Yhtiöt ovat antaneet tästä selvityksissään vain vähän informaatiota.  mihin myös Finanssivalvonta kiinnitti huomiota vakuutusyhtiöille kohdistetussa tilaisuudessaan. Finanssivalvonta myös muistutti, että vakuutusyhtiöiden tulisi voitonjakoa ja muuttuvien palkkioiden antamista suunnitellessaan arvioida huolellisesti pääomien tarve, liiketoimintamallien kestävyys sekä toimintaan sisältyvät riskit. Tässä arviossa ei tule katsoa pelkästään vakavaraisuussuhdetta, joka on tässä markkinatilanteessa kasvanut, vaan käyttää arvioinnissa muitakin mittareita.

Finanssivalvonnan kohtuusperiaateselvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 09 183 5517

Liitteet