Valvottavatiedote 13.1.2022 – 2/2022

Määräykset ja ohjeet 15/2021 ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten

Finanssivalvonta on antanut 20.12.2021 määräykset ja ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten.

Sisältö

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten. Ohjeet on annettu asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla.

Ohjeet koskevat luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöjä, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöjä, muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneita luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, joilla on sivuliike Suomessa, sekä soveltuvin osin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöjä. Uusien määräysten ja ohjeiden myötä Rahoitustarkastuksen standardi 1.4 ja raportointistandardi 1.4 kumotaan kokonaisuudessaan.

Finanssivalvonnan verkkosivuilla on opastettu miten valvottavat voivat tehdä ilmoituksia muutoksista mm. luottolaitoslaissa ja sijoituspalvelulaissa sekä ohjeissa tarkoitetuista valvottavien ylimmän hallintoelimen jäsenistä ja keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet ovat voimassa 15.1.2022 alkaen.

Lisätietoja antavat

Ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten:

  • luottolaitosten osalta Anne Hakkila, lakimies, puhelin 09 183 5512 tai anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi
  • sijoituspalveluyritysten osalta Raija Railas, lakimies, puhelin 09 183 5235 tai raija.railas(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet