Valvottavatiedote 24.1.2022 – 6/2022

Euroopan komissio julkaissut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin taksonomia-asetuksen artiklasta 8

Euroopan komissio on julkaissut kysymyksiä ja vastauksia -dokumentin (FAQ), jonka tarkoitus on helpottaa suuria pankkeja, vakuutusyhtiöitä, omaisuudenhoitajia ja muita kuin rahoitusalan yhtiöitä julkaisemaan taksonomia-asetuksen (EU 2020/852) edellyttämät tiedot 1.1.2022 lähtien.

Kysymyksiä ja vastauksia -dokumentin tavoitteena on vastata yleisimpiin kysymyksiin, joita komissio on saanut taksonomia-asetuksen delegoidusta tiedonantovelvoitesäädöksestä (EU 2021/2178). Delegoitu säädös täydentää taksonomia-asetuksen artiklan 8 vaatimuksia ja edellyttää suurten rahoitusalan ja muiden kuin rahoitusalan yritysten julkaisevan sijoittajille tietoa taloudellisten toimiensa ja varallisuutensa ympäristövaikutuksista.

Taksonomia-asetuksen artikla 8 ja delegoitu tiedonantovelvoitesäädös koskevat yrityksiä, joihin sovelletaan muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin (NFRD, EU 2014/95) artiklaa 19a tai 29a. Tiedonantovelvoitesäädös määrittelee julkaistavien tietojen sisällön, menetelmät ja esitystavan. Rahoitusalan yritysten on julkaistava tunnusluvut ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta koskien luotonantoa, sijoittamista ja vakuuttamista. Muiden kuin rahoitusalan yritysten, mukaan lukien työeläkeyhtiöt, on julkaistava tunnusluvut liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintakuluista liittyen ympäristön kannalta kestävään toimintaan.  

Ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia arvioitaessa huomioidaan taksonomia-asetuksen ja ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen (EU 2021/2139) mukaisesti ilmastotavoitteet vuoden 2022 alusta lähtien ja neljä muuta ympäristötavoitetta vuoden 2023 alusta lähtien.

Kysymyksiä ja vastauksia -dokumentissa komissio vahvistaa raportoinnin alkavan kevennettynä vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa tai erillisessä selvityksessä tiedot annetaan ”kevennetyssä muodossa” ja tilinpäätöksestä 2022 alkaen delegoidun säädöksen mukaisesti.

Myös komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmä (EU Platform on Sustainable Finance) on julkaissut kaksi dokumenttia tukemaan taksonomia-asetuksen artiklan 8 mukaista raportointia:

  • Considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting
  • EU taxonomy NACE alternate classification mapping: indicative mapping of selected industry classification systems, and how they relate to the description of economic activities in the EU Taxonomy delegated act.

Katso myös Finanssivalvonnan verkkosivuilta muun muassa kestävän rahoituksen muut valvottavatiedotteet ja blogit.

Lisätietoja antavat

  • Luottolaitokset: Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Vakuutusyhtiöt: Marketta Lindén, johtava tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5350 tai marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
  • Listayhtiöt: Sirpa Joutsjoki, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5385 tai sirpa.joutsjoki(at)finanssivalvonta.fi