Valvottavatiedote 4.1.2022 – 1/2022

EBA julkaissut kolme lausuntopyyntöä rahoitustaseen korko- ja luottomarginaaliriskistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 2.12.2021 julkaissut kolme lausuntopyyntöä koskien seuraavia luonnoksia:

  • ohje rahoitustaseen korko- (IRRBB) ja luottomarginaaliriskistä (CSRBB), 
  • IRRBB vakiomenetelmää ja yksinkertaistettua vakiomenetelmää koskeva tekninen standardi,
  • valvonnan poikkeavien arvojen testejä koskeva tekninen standardi. 

IRRBB ja CSRBB ohje korvaa nykyisen vuonna 2018 julkaistun ”Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (EBA/GL/2018/02)”. Uudessa ohjeluonnoksessa on mm. kriteerit, joiden avulla voidaan tunnistaa riittämättömät IRRBB:n hallinnointia koskevat sisäiset menetelmät sekä kriteerit CSRBB:n arviointiin ja seurantaan.

Jos luottolaitoksen käyttämät sisäiset menetelmät eivät ole IRRBB ja CSRBB ohjeessa mainittujen kriteerien perusteella riittäviä tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahoitustaseen pääoman arvoon ja nettokorkotuottoihin liittyviä riskejä, valvoja voi määrätä luottolaitoksen käyttämään vakiomenetelmää tai yksinkertaistettua vakiomenetelmää. Menetelmät on kuvattu IRRBB vakiomenetelmää ja yksinkertaistettua vakiomenetelmää koskevassa teknisessä standardissa.

Valvonnan poikkeavien arvojen testejä koskevassa teknisessä standardissa puolestaan määritellään laskennassa käytettävät shokkiskenaariot ja oletukset. Lisäksi määritellään, milloin odottamattomasta korkojen muutoksesta aiheutuva oman pääoman taloudellinen arvo tai nettokorkotuotot ovat alentuneet merkittävästi, mikä voisi johtaa valvontatoimenpiteisiin.

Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa: EBA consults on interest rate risk arising from non-trading book activities | European Banking Authority (europa.eu). Lausuntoaika jatkuu 4. huhtikuuta 2022 saakka. EBA järjestää julkisen kuulemisen 3. maaliskuuta 2022.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi