Valvottavatiedote 15.7.2022 – 36/2022

EBA ITS-tiedonkeruita koskevien määräysten ja ohjeiden 20/2013, 26/2013, 6/2014, 3/2020 ja 5/2021 muuttaminen sekä 5/2014 päättäminen

Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia, joiden tarkemmat tiedot määräys- ja ohjekohtaisesti on listattu tähän tiedotteeseen.

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Määräyksestä ja ohjeesta on poistettu viittaus rikemaksun määräytymiseen, koska raportoinnin laiminlyönti on osin EU-sääntelystä johtuen seuraamusmaksun alainen.

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Määräyksen ja ohjeen soveltamisalaan on lisätty taseen sitoutuneisuuden raportointi. Määräyksestä ja ohjeesta on poistettu viittaus rikemaksun määräytymiseen, koska raportoinnin laiminlyönti on osin EU-sääntelystä johtuen seuraamusmaksun alainen.

Määräykset ja ohjeet 6/2014 Raportointi varainhankintasuunnitelmista

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Määräyksestä ja ohjeesta on poistettu viittaus rikemaksun määräytymiseen, koska raportoinnin laiminlyönti on osin EU-sääntelystä johtuen seuraamusmaksun alainen.

Määräykset ja ohjeet 3/2020 Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty selosteen laatiminen raportoitujen tietojen oikeellisuudesta.

Määräykset ja ohjeet 5/2021 Sijoituspalveluyritysten raportointi

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Määräyksestä ja ohjeesta on poistettu viittaus rikemaksun määräytymiseen, koska raportoinnin laiminlyönti on osin EU-sääntelystä johtuen seuraamusmaksun alainen.

Määräykset ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 5/2014 varojen vakuussidonnaisuuden raportoimisesta on kumottu. Ne ovat pohjautuneet kumottuun vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevaan komission täytäntöönpanoasetukseen, joka on korvattu uudella täytäntöönpanoasetuksella. Uuteen täytäntöönpanoasetukseen on sisällytetty kaikki asetuksella (EU) N:o 575/2013 edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit. Finanssivalvonnan määräys ja ohje 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi pohjautuu uuteen täytäntöönpanoasetukseen.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo ja päättyminen

Määräyksien ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 15.7.2022.

Määräyksen ja ohjeen 5/2014 soveltaminen päättyy 15.7.2022.

Lisätietoja antavat

  • Määräykset ja ohjeet 20/2013, 26/2013, 6/2014, 3/2020 ja 5/2021: Jussi Eronen, johtava raportointiasiantuntija, puhelin 09 183 5234 tai jussi.eronen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 5/2014: Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija,  puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet