Valvottavatiedote 28.6.2021 – 31/2021

Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaan vaikuttava ilmoitus poikkeuksellisten olosuhteiden jatkumisesta COVID19-epidemian seurauksena

EKP on 18.6.2021 jatkanut vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 429 a artiklan 5 kohdan nojalla antamalla päätöksellään poikkeuksellisia olosuhteita 31.3.2022 saakka ja todennut niiden alkaneen 31.12.2019. Samalla on kumottu 17.9.2020 annettu ilmoitus poikkeuksellisista olosuhteista.

EKP:n päätös perustuu EKP:n neuvoston 9.6.2021 antamaan lausuntoon, jossa se on todennut poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsevan COVID19-epidemian seurauksena ja niiden alkaneen 31.12.2019. EKP on todennut, että lausunto vastaa samalla kansallisilta keskuspankeilta vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 5 kohdan mukaisesti pyydettävää lausuntoa.

Päätös liittyy vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 5 kohtaan, jonka perusteella luottolaitoksilla on mahdollisuus jättää vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa pois setelit ja kolikot sekä keskuspankin rahapolitiikan toteutumiseen liittyvät keskuspankkisaatavat, jos toimivaltainen viranomainen on keskuspankkia kuultuaan määrittänyt poikkeuksellisten olosuhteiden olemassaolon.

EKP:n lausunnon perusteella Finanssivalvonta on tehnyt saman sisältöisen päätöksen poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsemisesta omassa suorassa valvonnassaan olevien pankkien osalta 24.06.2021, siten että poikkeuksellisten olosuhteiden todetaan alkaneen 31.12.2019 ja siten, että päätös on voimassa 31.3.2022 saakka. Samalla on kumottu 21.10.2020 annettu ilmoitus.

Vähimmäisomavaraisuusastetta koskevan 3 %:n vaatimuksen täyttäminen tulee sitovaksi vaatimukseksi 28.6.2021. Valvottavien on siten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 575/2013 429 a artiklan 7 kohdan mukaisesti täytettävä mukautetun vähimmäisomavaraisuusasteen vaatimus, mikäli ne päättävät soveltaa asetuksen (EU) 575/2013 429 a artiklan 5 kohtaa. 

Lisätietoja antavat

  • Sari Lindqvist, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5382 tai sari.lindqvist(at)finanssivalvonta.fi
  • Sami Ilvonsalo, johtava pankkivalvoja, puhelin 09 183 5028 tai sami.ilvonsalo(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet