Valvottavatiedote 20.12.2021 – 55/2021

Työttömyyskassoja koskevat uudet määräykset ja ohjeet 3/2021

Finanssivalvonta on antanut 19.11.2021 työttömyyskassoja koskevat uudet määräykset ja ohjeet 3/2021, joilla kumotaan kokonaan työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

Sisältö

Uudistamisen pääasiallisena syynä ovat olleet työttömyyskassalain muutokset (915/2020 sekä 722/2020) koskien muun muassa työttömyyskassan johdon hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä, kassan hallituksen ja kassanjohtajan tehtäviä ja toimintoja, työttömyyskassan yleisiä hallintovaatimuksia sekä tasoitusrahastoa ja tervehdyttämissuunnitelmaa.

Lisäksi uudistuksessa on otettu huomioon toiminnan ulkoistamista koskeva nykyinen tulkintakäytäntö.

Määräykset ja ohjeet koskevat työttömyyskassojen toiminnan järjestämistä, luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, sisäistä tarkastusta, rahoitusta ja vakavaraisuutta sekä kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Marko Aarnio, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5562 tai marko.aarnio(at)finanssivalvonta.fi
  • Satu Luojola, lakimies, puhelin 09 183 5502 tai satu.luojola(at)finanssivalvonta.fi

Liite