Valvottavatiedote 12.11.2021 – 51/2021

Määräykset ja ohjeet 13/2021 väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamisen kynnysarvosta ja menettelyistä

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 13/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) 28.7.2021 antamat ohjeet direktiivin 2013/36 EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista (EBA/GL/2021/08). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat EBAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 14.11.2021.

EBAn ohjeet on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille ja ohjeen soveltamisalaan kuuluville finanssilaitoksille. Ohjeissa on määrittelyt kynnysarvon laskennasta ja siihen liittyvistä menettelyistä.

Lisätietoja antaa

Anne Hakkila, lakimies, puhelin 09 183 5512 tai anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet