Valvottavatiedote 25.10.2021 – 48/2021

Määräykset ja ohjeet 10/2021 markkinatietoja koskevista velvoitteista

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 10/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperiviranomaisen ESMAn 18.8.2021 antamat ohjeet markkinatietoja koskevista velvoitteista (ESMA70-156-4263). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ESMAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

ESMAn ohjeet on osoitettu kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa oleville kauppapaikoille, kauppojen sisäisille toteuttajille ja hyväksytyille julkistamisjärjestelyille. Ohjeet määrittävät kuinka markkinatietoja täytyy tarjota syrjimättömästi kaikille ja minkälaisia kustannuksia niistä saa periä.

Lisätietoja antaa

Janne Miettinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5455 tai janne.miettinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet