Valvottavatiedote 19.11.2021 – 52/2021

Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu laajenee sijoitusrahastojen sääntöjen hyväksymishakemuksiin

Finanssivalvonta otti 15.6.2020 käyttöön sähköisen asiointipalvelun, jota on laajennettu vaiheittain

  • 15.6.2020 asiakasvalitusten määrän raportointi Finanssivalvonnalle ja ilmoitus sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa
  • 2.12.2020 arvopapereiden esiterekisteriin liittyvä ilmoituspalvelu
  • 14.7.2021 valvottavien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusilmoitukset tietyillä valvontasektoreilla
  • 13.10.2021 johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen.

Asiointipalvelussa otetaan 2.12.2021 käyttöön sijoitusrahastojen sääntöjen vahvistamiseen liittyvä asiointipalvelu, jolla rahastoyhtiöiden edustajat voivat hakea järjestelmän kautta Finanssivalvonnan vahvistuksen sijoitusrahastojen uusille tai muuttuneille säännöille. Käyttöönottoon liittyy asiointipalvelua koskeva siirtymäaika 2.12.2021–2.3.2022, jolloin hakemuksia voi lähettää myös nykyisellä tavalla sähköpostitse Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Siirtymäajan jälkeen sijoitusrahastojen vahvistamista koskevat hakemukset lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta.

Asiointipalvelu mahdollistaa tietosuojatun yhteyden asioinnissa. Järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvaan sekä käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuteen.

Tunnistus ja valtuutus Suomi.fi-palvelussa

Asiointipalvelun käyttö edellyttää asioijilta vahvaa tunnistautumista aina, kun henkilöllä on suomalainen henkilötunnus. Tunnistautuminen ja yrityksen tai yhteisön puolesta asioinnin valtuuttaminen tehdään Suomi.fi-palvelussa (https://www.suomi.fi/etusivu/).

Asioijat tunnistautuvat järjestelmään omilla henkilötunnuksillaan esim. verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Yritysten ja yhteisöjen puolesta asiointi edellyttää voimassa olevia Suomi.fi-valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuuspalvelussa toimitusjohtaja voi yksin valtuuttaa henkilön edustamaan yritystä tai yhteisöä siinäkin tapauksessa, että nimenkirjoitusoikeus on vähintään kahdella henkilöllä. Finanssivalvonta suosittelee, että suuremmissa yrityksissä ja yhteisöissä toimitusjohtaja antaa valtuuden edelleen valtuuttamisoikeutena, jolloin tähän oikeutettu henkilö voi edelleen valtuuttaa henkilöitä ja hallinnoida valtuuksia kuten toimitusjohtaja.

Yritysten ja yhteisöjen osalta valtuuttaminen on tehtävä ennen asiointia vähintään yhden asiointipalvelun osalta. Sijoitusrahastojen sääntöjen vahvistamiseen liittyvä valtuusasia löytyy otsikolla: Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen. Lisätietoja valtuuttamisesta saa Suomi.fi -sivustolta: https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Sähköisen asioinnin testiympäristö

Finanssivalvonnan sähköistä asiointia voi testata sitä varten tarkoitetussa tuotantotestiympäristössä, johon kirjaudutaan Suomi.fi-palvelussa tai jatkossa myös Fiva-tunnistuksen kautta silloin, kun henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Testiympäristössä voi jatkuvasti testata käytössä olevia ja sinne testattavaksi tuotuja uusia palveluja. Tiedot jäävät testikantaan eikä niitä käsitellä todellisena asiointina. Tarvittaessa testiasiointiin liittyvästä asian käsittelystä Finanssivalvonnassa (kuittausviestit, viestitoiminto ja päätösten tiedoksiannot) voidaan sopia erikseen. Tuotantotestiympäristössä tulee käyttää vain testaukseen tarkoitettuja tietoja.

Lisätietoja asiointipalveluista

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin verkkosivu: Fiva-Asiointi

Sähköistä asiointipalvelua koskevat tiedustelut 

Sähköpostiosoitteeseen: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi