Valvottavatiedote 19.2.2021 – 7/2021

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös Ruotsin asuntoluottojen riskipainoja koskevasta alarajasta

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 18.2.2021 hyväksyä EU:n vakavaraisuusasetuksen (575/2013) artiklan 458 mukaisesti Finansinspektionenin (Ruotsi) 15.12.2020 päättämän ja 30.12.2020 voimaan tulleen 25 prosentin alarajan sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntoluottojen keskimääräisille riskipainoille sovellettavaksi Suomessa rekisteröityihin luottolaitoksiin. Alarajaa sovelletaan siltä osin kuin Ruotsiin kohdistuvien asuntoluottojen määrä yksittäisen luottolaitoksen osalta ylittää SEK 5 mrd.

Ruotsin toimivaltainen viranomainen Finansinpektionen päätti 15.12.2020 jatkaa 22.8.2018 asettamaansa 25 prosentin alarajaa sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntoluottojen keskimääräisille riskipainoille. Päätös tuli voimaan 30.12.2020 ja on voimassa 30.12.2021 asti.

Toimenpide perustuu EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklaan 458, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi ottaa käyttöön tiukempia kiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavia riskipainoja rahoitusjärjestelmän makrovakausriskien ehkäisemiseksi. Finansinspektionenin asettama riskipainojen alaraja on instituutiokohtainen ja koskee kotitalouksien kiinteistövakuudellisia vastuita Ruotsissa.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, johtava makrovakausasiantuntija, puhelin 09 183 5236 tai peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Johtokunnan päätös 18.2.2021