Valvottavatiedote 25.3.2021 – 14/2021

EBAn toinen seurantaraportti maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) täytäntöönpanosta EU-alueella

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 15.3.2021 toisen seurantaraportin maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) täytäntöönpanosta EU-alueella. Raportti täydentää 12.7.2019 julkaistua raporttia.

Raportissa annetaan ohjeita pankeille ja valvojille, ja se on jaettu kolmeen osaan.

  • Koronapandemiasta johtuen ensimmäinen osassa käsitellään useita kriisitilanteisiin liittyviä asioita, kuten likviditeettipuskurien käyttöä, kumoamismekanismia, keskuspankkitukea sekä johdannaisista johtuvia lisäulosvirtauksia.
  • Toisessa osassa on ohjeistusta notariaattitalletusten käsittelystä, LCR optimointiin liittyvistä riskeistä, toisistaan riippuvaisista sisään- ja ulosvirtauksista sekä vakaiden vähittäistalletusten kolmen prosentin ulosvirtausasteen ehtojen arvioinnista.
  • Kolmannessa osassa kuvataan ensimmäisen raportin vaikutuksia.

Raportti on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

EBA aikoo jatkaa LCR:n täytäntöönpanon säännöllistä seurantaa ja täydentää raporttia esittääkseen havaintonsa ja antaakseen tarvittaessa lisäohjeita. Finanssivalvonta tulee kiinnittämään huomiota raportissa mainittuihin osa-alueisiin osana likviditeettiriskien jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi