Valvottavatiedote 24.3.2020 – 9/2020

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden raportointiin lisäaikaa koronavirustilanteen vaikutusten minimoimiseksi

Koronaviruksen leviäminen ja nopeasti heikkenevä talous vaikuttavat vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden toimintaan. Vaikutusten minimoimiseksi on tärkeää, että yhtiöt kykenevät varmistamaan keskeisten toimintojensa jatkuvuuden ja turvaamaan vakuutetut edut. On välttämätöntä, että asiakaspalvelu jatkuu ja että sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta seurataan tiiviisti.

Myös Finanssivalvonta, yhteistyössä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomaisen EIOPAn ja muiden EU:n kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, tukee tätä tavoitetta antamalla lisäaikaa osaan raportointia sekä rajoittamalla tietopyyntöjä ja tarkastuksia. Vakavaraisuustilannetta ja markkinamuutosten vaikutuksia on kuitenkin seurattava entistä tiiviimmin.

Päivitetty raportointiaikataulu

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden raporttien toimitusajat muuttuvat seuraavasti:

  Raportti Toimitusaika
Neljännesvuosiraportit    
1 S2 QES Neljännesvuosiraportit, Solo 12.5.2020
2 S2 QES Neljännesvuosiraportit, kohdasta 1 poiketen, Solo Derivatives Transactions (S.08.02) 2.6.2020
3 S2 QRG Neljännesvuosiraportit, Ryhmät 23.6.2020
4 S2 QRG Neljännesvuosiraportit, Ryhmät Derivatives Transactions (S.08.02) 14.7.2020
5 S2 QFS, QFG Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä neljännesvuosiraportointi, Solo ja Ryhmät 26.5.2020
Vuosiraportit    
6 S2 AES Vuosiraportit, Solo 2.6.2020
7 S2 AES Vuosiraportit, Solo, kohdasta 6 poiketen
 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • Cash-Flow projections for life business (S.13.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03) 
21.4.2020**
8 S2 ARG* Vuosiraportit, Ryhmät 14.7.2020
9 S2 ARG* Vuosiraportit, kohdasta 8 poiketen, Ryhmät
 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
 • Undertakings in the scope of the group (S.32.01) 
2.6.2020
10 VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus (TA-tasot 420, 465 ja 466) 30.6.2020
11 VM Vakuutusyhtiön tilastotiedot (TA-tasot 420, 465) 30.6.2020
12 VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus (TA-tasot 420, 465 ja 466) 30.6.2020

Finanssivalvonta pyytää, että yhtiöt pyrkisivät toimittamaan kohdan 1 mukaiset raportit ja kohdan 3 mukaiset raportit mahdollisimman pian raportointikauden päätyttyä.

Samoin Finanssivalvonta pyytää, että neljännesvuosiraportoinnissa oman varallisuuden tiedoissa (S.23.01) SCR ilmoitetaan laskettuna vuosineljänneksen lopun tiedoista eikä normaalin ohjeistuksen mukaan viimeiseltä laskentapäivältä.

Tekstimuotoisten määräaikoja jatketaan seuraavasti:

 1. Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen (SFCR) julkaisemisen määräaikaa siirretään, ja uusi toimitusaika on 2.6.2020 (solo) ja 14.7.2020 (ryhmä).*
  Raporttiin sisältyvät taulukot Balance-sheet (S.02.01), LTG (S.22.01), Own funds (S.23.01) SCR calculation (S.25.01) tulee kuitenkin julkaista viimeistään 21.4.2020 (solo) ja 2.6.2020 (ryhmä).*

  Vakuutusyhtiöiden tulisi pitää tämän hetkistä tilannetta vakuutusyhtiölain 8a luvun 6 pykälän mukaisena huomattavana muutoksena ja julkaista em. raportin kanssa samassa yhteydessä mahdolliset koronavirusepidemian vaikutukset raportin tietoihin.

 2. Valvontaraportin (RSR) toimittamisaikaa Finanssivalvontaan jatketaan, ja uusi toimitusaika on 2.6.2020 (solo) ja  14.7.2020 (ryhmä).*

Markkinamuutoksia tulee seurata tiiviisti

Voimakkaat markkinaliikkeet sekä osake- että korkomarkkinoilla vaikuttavat vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuottoon ja vakavaraisuuteen. Vaikutusten suuruus riippuu yhtiön riskiprofiilista; esimerkiksi osakepainosta ja taseen eri puolten korkoriskistä. Vallitsevassa poikkeustilanteessa tulisi noudattaa suurta pidättyvyyttä voitonjaossa ja muuttuvien palkkioiden maksamisessa.

Yhtiöiden, mukaan lukien yhtiön hallituksen, tulisi kyetä seuraamaan markkinamuutosten vaikutuksia vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen riittävällä tavalla. Sääntelyn edellyttämä kerran vuodessa tapahtuva laskenta ei ole riittävä markkinaliikkeiden ollessa voimakkaita.

Finanssivalvonnan käsityksen mukaan uudelleenlaskenta tulisi kyetä tekemään kuukausittain ja merkittäviltä osiltaan päivittämään viikoittain. Myös markkinaehtoisen vastuuvelan määrä tulisi kyetä, yhtiön riskiprofiili huomioon ottaen, laskemaan sisäisen raportoinnin ja riskienhallinnan tueksi riittävän usein.

Tarkastustoimintaa rajoitetaan

Finanssivalvonta rajoittaa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tarkastustoimintaa ja muita kuin koronavirusepidemian aiheuttaman tilanteen hallintaan liittyvien tietopyyntöjen tekemistä valvottaville. Uusia vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tarkastuksia ei toistaiseksi käynnistetä.

EIOPA on julkaissut tilanteeseen liittyen tiedotteita, ja ne ovat luettavissa EIOPAn verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat

 • raportointi: Kirsti Svinhufvud, finanssianalyytikko, puh. 09 183 5251 tai kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi
 • muut asiat: Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puh. 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

 

* Korjattu 25.3.2020.
**Korjattu 26.3.2020.