Valvottavatiedote 11.9.2020 – 59/2020

EBAn ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen – ohjeet voimaan 1.1.2022

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 6.5.2020 ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/05). Ohjeista on EBAn verkkopalvelussa saatavilla suomenkielinen versio. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

Ohjeet ovat viimeinen osa EBAn laatimaa IRB-menetelmän sääntelyuudistusta, ja niiden tavoitteena on poistaa jäljellä olevat erot lähestymistavoissa luottoriskin vähentämismenetelmiin liittyen. Ohjeissa selvennetään EU:n vakavaraisuusasetuksen N:o 575/2013 luottoriskin vähentämisen menetelmiä koskevien säännösten soveltamista.

Ohjeet täydentävät EBAn 19.3.2018 julkaisemaa luottoriskin vähentämismenetelmien käyttöä koskevaa raporttia, joka keskittyy vakavaraisuuslaskennan standardimenetelmään ja IRB-menetelmään ilman omia LGD-estimaatteja.

Ohje tullaan sisällyttämään Finanssivalvonnan Määräyksiin ja ohjeisiin 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet valmisteilla olevan päivityksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Mikael Jämsä, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5282 tai mikael.jamsa(at)finanssivalvonta.fi