Valvottavatiedote 17.12.2019 – 70/2019

Muutoksia työeläkelaitoksia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 ja 15/2012 sekä VL-tiedonkeruutaulukoihin

Finanssivalvonta on muuttanut seuraavia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedonkeruutaulukoita ja niiden ohjeita

  • 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja -säätiöt
  • Tiedonkeruutaulukot VL02e ja VL02f sekä niiden täyttöohjeet.

Määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 on tehty vähäisiä muutoksia, jotka koskevat hoitokustannusalennuksen ja laiminlyöntimaksun käsittelyä. Määräyksiä ja ohjeita 15/2012 on muutettu ainoastaan laiminlyöntimaksun käsittelyn osalta. Eläkekassoja ja -säätiöitä koskevat VL02e ja VL02f- tiedonkeruutaulukot on poistettu, minkä johdosta myös ohjeita on muutettu.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2019.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Määräykset ja ohjeet 14/2012 ja 15/2012: Marketta Lindén, tilinpäätösasiantuntija, p. 09 183 5350 tai marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
  • Tiedonkeruulomakkeet VL02e ja VL02f sekä VL-ohjeet: Satu Korhonen, johtava matemaatikko, p. 09 183 5242 tai satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi 

Liitteet