Valvottavatiedote 5.9.2019 – 48/2019

Määräykset ja ohjeet 7/2019 MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 7/2019 MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet ”MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta” (ESMA-70-156-869). ESMAn ohjeet sisältävät MiFID II-direktiivistä1 johtuvat muutokset ESMAn aiempaan vastaavaan ohjeeseen ESMA/2015/1341. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat toimilupavalvottavat ja ulkomaiset valvottavat noudattavat myös ESMAn uusia ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 16.9.2019.

Lisätietoja antaa

Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet


1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista