Valvottavatiedote 5.9.2019 – 49/2019

Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 2/2018 (Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti) soveltamisalan muutos

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla 2/2018 (Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti) on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet (ESMA/2016/1452) kaupparaportoinnista, tarjouskirjanpidosta ja kellotahdistuksesta MiFID II:n mukaisesti. Ohjeet antavat niiden soveltamisalaan kuuluville valvottaville lisäopastusta kaupparaportoinnista, tarjouskirjanpidosta ja kellotahdistuksesta käytännön esimerkkien avulla.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 12.12.2017, ja se tuli voimaan 3.1.2018.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ESMAn ohjeita. Sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 4 pykälän 2 momenttiin tehtyjen muutosten perusteella sijoituspalvelua tarjoavat rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat joutuvat noudattamaan rahoitusvälineiden markkinat –asetuksen ((EU) 600/2014, MiFIR) 26 artiklan mukaista kaupparaportointivelvoitetta. MiFIR 26 artiklaan sisältyvän kaupparaportointivelvoitteen soveltamisalan kansallisen laajentamisen vuoksi vastaava tekninen muutos on tehty myös Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 2/2018 soveltamisalaan, ts. kyseisten määräyksien ja ohjeiden soveltamisalaan sisällytetään sijoituspalvelua tarjoavat rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat. Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin tulevat voimaan 6.9.2019.

Lisätietoja antavat

  • Mikko Heinsalmi, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5380 tai mikko.heinsalmi(at)finanssivalvonta.fi
  • Juho Westerlund, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5310 tai juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi
  • Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet