Valvottavatiedote 29.5.2019 – 22/2019

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevien määräysten ja ohjeiden muutoksista

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden johdon sopivuuden, luotettavuuden ja ammattitaidon arviointia koskevia ohjeita täsmennetään. Myös compliance-toiminnon rooli toiminnan muutoksissa korostuu uusittavien ohjeiden myötä.

Lausuntopyyntö koskee henki- ja vahinkoyhtiöiden määräysten ja ohjeiden 6/2015 lukuun 5 Liitännäistoiminta ja lukuun 9 Sopivuus- ja luotettavuusilmoitukset tehtyjä muutoksia. Lisätietoja Lausuntopalvelussa.

Toimivan johdon ja avainhenkilöiden osaamisella (ns. fit&proper) ja compliance-toiminnolla (säännösten noudattamisen arvioinnilla) on keskeinen merkitys sen varmistamisessa, että harjoitettu vakuutustoiminta on sääntelyn mukainen. Finanssivalvonta haluaa korostaa nyt ehdotetuilla muutoksilla näiden osa-alueiden merkitystä.

Johdon sopivuus- ja luotettavuusarviointi on olennainen osa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää. Nimitysvaiheen toimien lisäksi vakuutusyhtiön tulee varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat ovat jatkuvasti tehtäviinsä sopivia, luotettavia ja ammattitaitoisia. Uusittava ohjeistus täsmentää aiempia määräyksiä näiltä osin.

Vakuutustoiminnan toimialarajat on säädetty lailla. Näiden rajojen ja mahdollisten liitännäistoimintojen lainmukaisuuden arviointiin Finanssivalvonta suosittelee toimijoiden sisäisten valvontaprosessien vahvaa mukaan ottoa varhaisessa vaiheessa. Päivitettävässä ohjeessa on erityinen suositus, että yhtiön compliance-toiminto antaa lausuntonsa aiotun liitännäistoiminnan osalta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöön voi myös pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Lausuntoja voidaan antaa 20.6.2019 asti.

Lisätietoja antaa

Katri Jokinen, lakimies, puhelin 09 183 5393 tai katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi.