Valvottavatiedote 26.3.2019 – 11/2019

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2019 liittyen stressitestauksesta annettuihin EBAn ohjeisiin voimaan 26.3.2019

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 19.7.2018 Ohjeet laitosten stressitestauksesta (EBA/GL/2018/04). Ohjeet saatetaan voimaan Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla 2/2019.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EBAn ohjeita.

EBAn ohjeet stressitestauksesta on osoitettu valvottaville.

Ohjeet sisältävät menetelmiä ja prosesseja stressitestien suorittamiseksi, joiden tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää stressitestikäytäntöjä EU:n alueella.

Ohjeet stressitestauksesta toimivat päivityksenä EBAn edeltäjän CEBSin vuoden 2010 ohjeistukseen Guidelines on stress testing (GL32) heijastellen toimialan käytäntöjen kehitystä ja muun muassa sisältäen elvytyksen suunnittelun.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet