Valvottavatiedote 25.6.2019 – 30/2019

EBA on viimeistellyt IRBA-sääntelyuudistuksen julkaisemalla ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin

Euroopan pankkiviranomainen EBA on 6.3.2019 julkaissut ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden (LGD) estimointiin. Ohjeet ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Ohjeissa on kyse siitä, miten luottolaitosten tulisi määrittää talouden laskusuhdanteen LGD:n kalibrointitaso. Ohjeissa tarkoitettujen laskusuhdannejaksojen määrittämisessä tulisi käyttää EBAn teknisen sääntelystandardin luonnosta, joka määrittää talouden laskusuhdanteen luonteen, vakavuuden ja keston (EBA/RTS/2018/04). Ohjeet antavat kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa kalibrointitason määrittämiseen. Menetelmä tulisi valita sen perusteella, millaista aineistoa luottolaitoksella on saatavilla. Lisäksi ohjeissa esitetään laskentatapa viitearvolle, johon lopullisia laskusuhdanteen LGD-estimaatteja verrataan. Nämä ohjeet täydentävät EBAn 20.11.2017 julkaisemia ohjeita maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten (EBA/GL/2017/16).

Talouden laskusuhdanteen LGD-estimointia koskevat ohjeet saattavat loppuun EBAn laajemman IRB-menetelmän ohjekokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää sisäisten riskimallien tulosten perusteetonta vaihtelua siten, että pääomavaateen riskiherkkyys kuitenkin säilyy. Muut kokonaisuuteen liittyvät Euroopan komission delegoidut asetukset, EBAn teknisten sääntelystandardien luonnokset ja EBAn ohjeet on lueteltu Fivan valvottavatiedotteessa 3/2019.

Finanssivalvonta aikoo noudattaa EBAn IRB-menetelmiä koskevia ohjeita, jotka tullaan sisällyttämään Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 5/2019 ”EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet”.

Lisätietoja antaa

Anne Puustelli, johtava pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5308 tai anne.puustelli(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBAn tiedote