Valvottavatiedote 16.8.2018 – 42/2018

Poikkeusoloihin ja vakaviin häiriöihin varautumista rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistaminen – muistio hallituksen esitykseksi lausuntokierroksella 16.8.–27.9.2018

Valtiovarainministeriön helmikuussa 2017 asettaman, poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio hallituksen esitykseksi on valmistunut ja julkaistu lausuntoja varten. Lausuntokierros alkaa 16.8.2018 ja päättyy 27.9.2018.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi luottolaitoslakia, maksulaitoslakia, sijoitusrahastolakia, sijoituspalvelulakia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmästä.

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös silloin, jos ulkomailla sijaitsevien rahoitusmarkkinoiden tietojärjestelmien ja palveluiden käytettävyys estyy.

Esityksen mukaan lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Valtiovarainministeriön tiedote ja lausuntopyyntö.

Lisätietoja antaa

  • Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5211