Valvottavatiedote 1.2.2018 – 6/2018

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita päivitetty MiFID II:n kansallisen voimaansaattamisen johdosta

​Finanssivalvonta on tehnyt lakiteknisiä päivityksiä rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin II (2014/65/EU, jäljempänä MiFID II) kansallisen voimaansaattamisen johdosta seuraaviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin:

  • Määräykset ja ohjeet 1/2012: Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa
  • Määräykset ja ohjeet 13/2013: Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri
  • Määräykset ja ohjeet 14/2013: Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet ja
  • Määräykset ja ohjeet 3/2014: Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Muutokset on annettu 23.1.2018 ja ne tulevat voimaan 1.2.2018.

Finanssivalvonta selvittää MiFID II:n kansallisesta voimaansaattamisesta johtuvia mahdollisia muutostarpeita myös muiden Finanssivalvonnan antamien määräyksien ja ohjeiden osalta. Tällaisia ovat:

  • Määräykset ja ohjeet 15/2013: Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi
  • Standardi 1.4: Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) ja
  • Standardi RA 1.4: Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle.

Tästä tiedotamme tarpeen mukaan jatkossa. MiFID II:n perusteella annetut komission delegoidut asetukset 2017/565/EU, 2017/1943/EU ja 2017/1946/EU sekä komission täytäntöönpanoasetus 2017/1945/EU ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa sääntelyä. Ristiriitaisuuksien ilmetessä delegoidut asetukset ja täytäntöönpanoasetus korvaavat yllä toisessa kappaleessa mainitut määräykset ja ohjeet sekä standardit.

Samassa yhteydessä MiFID II -muutosten kanssa Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa on lisätty viittaus Euroopan pankkiviranomaisen 20.12.2017 julkaisemiin suosituksiin ulkoistamisesta pilvipalveluihin (Recommendations on outsourcing to cloud service providers, EBA/REC/2017/03). Suositukset tulevat voimaan 1.7.2018 ja ovat toistaiseksi saatavissa vain englanniksi. Finanssivalvonta suosittaa, että valvottavat noudattavat Euroopan pankkiviranomaisen suosituksia ulkoistuksissaan pilvipalveluihin viimeistään 1.7.2018 alkaen.

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkisesta sisäpiirirekisteristä annetusta määräyksestä ja ohjeesta 13/2013 on kumottu luku 7, joka koski rekisterinpitäjän velvollisuutta toimittaa vuosittain selvitys Finanssivalvonnalle rekisterinpidosta. Sijoituspalvelulain (747/2012), kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017), arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) ja sijoitusrahastolain (48/1999) siirtymäsäännösten mukaan vuosittaista selvitystä rekisterinpidosta ei tarvitse toimittaa enää vuodelta 2017.

Lisätietoja antaa

  • Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi.
  • Finanssivalvonnalle voi lähettää päivitettyihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen MiFIDquestions(at)fiva.fi.

Katso myös