Valvottavatiedote 30.6.2017 – 37/2017

Uusi kyselylomake merkittävien valvottavien johdon soveltuvuusarviointiin

EKP:n valvonnassa olevien merkittävien valvottavien yhteisöjen johdon soveltuvuusarviointiin on tehty uusi lomake. Niiden tulee käyttää merkittävien valvottavien soveltuvuusarvioinnin kyselylomaketta luottolaitoslain (610/2014) 7 luvun 4 §:n 5 momentin mukaisen ilmoituksen tekemisessä. Lomaketta tulee käyttää 1.8.2017 alkaen kaikissa valvojalle tehtävissä ilmoituksissa.

Lomake on tehty sujuvoittamaan johdon luotettavuus- ja pätevyysasioiden käsittelyä. Lomakkeen toivotaan myös vähentävän tarvetta lisäselvitysten pyytämiseen EKP:n valvonnassa olevilta merkittäviltä valvottavilta.

Lomake on Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Anne Hakkila, lakimies, puhelin 09 183 51 tai sähköposti anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi