Valvottavatiedote 6.11.2017 – 60/2017

Työeläkeyhtiöt soveltavat vakavaraisuusrajan laskennassa säännöksiä yhtenäisesti

Finanssivalvonta on tehnyt syksyllä 2017 työeläkevakuutusyhtiöihin tarkastuksen, jonka aiheena oli vakavaraisuusrajan laskeminen. Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti siihen, miten työeläkeyhtiöt noudattavat ja käytännössä soveltavat 1.1.2017 voimaan tullutta lakia (Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 315/2015) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita (Määräykset ja ohjeet 9/2016). Tarkastuksen keskeinen havainto oli, että työeläkeyhtiöiden käytännöt olivat hyvin yhtenäiset lain ja Finanssivalvonnan määräysten noudattamisessa. Lisäksi vakavaraisuusrajan laskenta on järjestetty asianmukaisesti.

Muut keskeiset tarkastushavainnot ovat:

  • vakavaraisuusrajan laskeminen on eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaista
  • sijoitusten riskien tunnistaminen ja huomioon ottaminen toteutuu vakavaraisuusrajan laskennassa
  • vakavaraisuusrajan laskentaa varten työeläkeyhtiöillä on olemassa tarkoituksenmukaiset laskentajärjestelmät, ja laskennan oikeellisuuden varmentamiseksi tehdään riittävässä määrin tarkistustoimenpiteitä
  • vakavaraisuusrajan laskennasta ja sijoitusten riskien huomioon ottamisesta on laadittu kirjalliset dokumentit. 

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 09 183 5541, sähköposti johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi