Valvottavatiedote 23.2.2017 – 7/2017

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet 2/2017 voimaan 1.4.2017

Finanssivalvonta on 10.1.2017 antanut työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräyksissä ja ohjeissa hallinnolla tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiöiden johdon kelpoisuutta, johdon kelpoisuuden ja hyvämaineisuuden yhteisarviointia, hyvää hallintoa, sisäistä valvontaa, compliancea, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, palkitsemista, hyvän vakuutustavan valvontaa, sijoitustoiminnan järjestämistä ja sijoitussuunnitelmaa, luotonottoa ja siitä Finanssivalvonnalle tehtäviä ilmoituksia sekä luottohäiriöriskisopimuksia, työeläkelaitosten välisiin vastuunsiirtoihin kytkettyjä omaisuusjärjestelyjä, työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisesta laadittavaa hakemusta, varautumista valmiuslain ja puolustustilalain mukaisiin poikkeusoloihin sekä työeläkevakuutusyhtiöiden osallistumista asuntokauppalain mukaiseen rakennuttamistoimintaa.

Uudistuksen sisältö

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräyksien ja ohjeiden uudistamisen tarkoituksena on työeläkevakuutustoiminnan erityispiirteiden huomioiminen nykyistä paremmin valvontatyössä sekä siten tehokkaampi ja oikeammin kohdistettu valvonta. Muina liitännäisinä tavoitteina ovat mahdollisen turhan sääntelyn poistaminen, keskittyminen valvonnan kannalta olennaiseen, helpompi luettavuus, tulkittavuus ja valvottavuus. 

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.4.2017.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Marko Aarnio, toimistopäällikkö, marko.aarnio(at)finanssivalvonta.fi
  • Mikko Kuusela, toimistopäällikkö (1.3.2017 alkaen), mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi
  • Samu Kurri, osastopäällikkö, samu.kurri(at)finanssivalvonta.fi


Liitteet

Määräykset ja ohjeet 2/2017