Valvottavatiedote 9.3.2017 – 14/2017

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisestä voimaan 17.3.2017

Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat ohjeet (ESMA/2016/1480 FI | 17.1.2017) "Tietoa hyödykejohdannaismarkkinoista ja niihin liittyvistä spot-markkinoista hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi" antamalla omaan määräys- ja ohjekokoelmaansa kuuluvan ohjeen, joka koskee ESMAn ohjeiden noudattamista. 

​Finanssivalvonnan ohje on annettu 6.3.2017, ja se tulee voimaan 17.3.2017.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat markkinaosapuolet noudattavat ESMAn ohjeita.

Lisätietoja antaa

Pia Ovaska, lakimies, puhelin 010 831 5296 tai pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet